Servis za čišćenje i održavanje

Osnovna djelatnost tvrtke je čišćenje i održavanje higijene u interijerima i eksterijerima, odnosno servis za čišćenje.

Radnje za koje je to potrebno, tekstualno popratimo dokumentima, dokaznicama mjera, zapisnikom o izvršenim radovima itd...

Djelatnost čišćenja obavljamo u prostorijama naručioca prema ugovoru o čišćenju prostorija, a zavisno od potrebe:

  • dnevno,
  • 2 do 3 puta tjedno
  • dvotjedno
  • a po potrebi dogovara se i međušišćenje

Kao servis za čišćenje/pružatelj usluga obavezujemo se da će naši djelatnici svojim radom, izgledom i ponašanjem poštovati potrebe i zahtjeve naručitelja usluge. Također napominjemo da su svi naši djelatnici osposobljeni za rad na siguran način strojevima za čišćenje i imaju uvjerenja od ovlaštene ustanove.

U ovom segmentu naš najveći partner je Lesnina d.o.o., za koju održavamo većinu objekata.

Prijevoz u domaćem cestovnom prometu

Usluge kamionskog prijevoza

Osnovni podaci o nama

Dobrobit d.o.o.
Ulica Matice hrvatske 3, 21204 Dugopolje
+385 (0) 21656046, fax +385 (0) 21656047, mob: 385 (0) 912151595
© Dobrobit d.o.o. 2007. | Izrada internet stranica - Valdez